Tyresta nationalpark – urskogen vid storstaden

Sverige är känt för sin fantastiska natur världen över. Det få personer vet är att vi dessutom har urskog att erbjuda bara några kilometer från storstaden buller och trängsel. I Tyresta strax söder om Stockholm finns den största urskogen som ligger söder om Dalälven. Den bjuder på fin och fantastisk skog med vandringsleder och rastplatser, perfekt för en dag när man vill vara ett med naturen och bara njuta av tystnaden och lugnet utan att spendera flera timmar i bilen. Tyresta har vad vi kallar gammelskog och det är idag något som har blivit en fristad för många djurarter. Den orörda skogen leder också till att många växtarter har fått utrymme att ta plats och skapar en fantastisk variation.

För att göra en enkel beskrivning vad Tyresta har att erbjuda går det att nämna att nationalparken och naturreservatet är otroligt stort. Det är faktiskt ett av de största skogspartierna som står orört utanför fjällvärlden och ännu mer unikt är att det är så nära huvudstaden. Nationalparken ligger i mitten och utanför den ligger naturreservatet på den norra, södra och östra sidan. Det är inte bara skog som finns i de 5000 hektaren skyddat område som nationalparken och naturreservatet utgör tillsammans. Här finns också en del av innerskärgården och gamla odlingsmarker som idag är otroligt värdefulla. Skogen domineras av barrskog även om det finns partier med lövskog. Tyresta by ligger i naturreservatet precis på gränsen till nationalparken. Här finns Stiftelsen Tyrestaskogens kontor och här finns det utställningar och annan information som kan vara intressant att ta del av. För dig som vill gå ut och vandra finns det bra kartor att ta del av. Byn har en historia ända bak till 1300-talet när den nämns i skrift. Byns läge idag fick den på 1800-talet då gårdar flyttades från kullen. Flera gårdar som idag finns kvar är nedmonterade för att se ha uppförts på de platser de står idag. Idag har även gamla gärdsgårdar byggts upp som de stod innan de byttes ut mot mer moderna stängsel.

Att besöka Tyresta

Innan man besöker en nationalpark kan det vara bra att ta reda på information om de regler som gäller. Saker som att det inte är tillåtet att plocka växter och fiska kan vara bra att ha läst på om innan. Regler för tältning och eldning är också annorlunda och är endast tillåtet vid rastplatserna. Det går lätt att ta sig hit med buss. Regelbundna turer går och Tyresta by är slutdestination så det är enkelt att hitta. Det finns grillplatser och rastplatser och även om det går att ta sig ut på vissa ställen med bil är det önskvärt att undvika det i största mån. Toaletter finns i Tyresta by på flera platser. På Tyresta gård gäller det att vara försiktig då här körs med stora maskiner och det bor djur på området. Det gäller att vara uppmärksam på eventuella avspärrningar. Läs på om reglerna innan ni beger er ut i nationalparken och var rädd om vår värdefulla natur.