Sveriges äldsta slott

När man ser alla byggnader som poppar upp här och var i moderna stilar så är det svårt att tänka sig att det har funnits andra byggnader förr. Att arkitekturen förr inte såg ut som den gör idag. Några byggnader från förr finns kvar idag andra inte. Några byggnader är olika slott. Ett av Sveriges äldsta mest bevarade slott är Linköpings slott.

Linköpings slott

Det är Sveriges mest bevarade slott och uppfördes på 1100-talet. På den tiden var slottet en biskopsgård. Linköpings slott är också den äldsta icke-kyrkliga byggnaden i Sverige.  Det var biskop Gisle som byggde slottet som blev klart år 1149. Den sista biskopen som bodde där var Hans Brask. Han var tvungen att fly till Tyskland dock på grund av Gustav Vasas nya reform under Stockholms blodbad. Efter Hans Brasks flykt tog Gustav Vasa över slottet och efter år 1527 räknades slottet som kungligt.

På 1600-talet så var Linköpings blodbad vilket var en av Sveriges största rättsskandaler. Det innebar att ett antal högst uppsatta män blev avrättade. Dessa män deltog i Slaget vid Stångebro och förlorade. Under detta slaget så besegrade Hertig Karl sin bro Sigismund och tog därefter över kronan och blev då Karl IX. Hertig Karl var åklagare i rätten så man visste redan innan vad domen skulle bli för de avrättade männen.

Slottsbyggnaden

Slottet byggdes från början av kalksten och hade en tillhörande borgstuga. Dessa plus kök, brunn och en kalkstenskällare finns var i byggnaden än idag i dess västra del. Det har byggts till och ändrats av de olika som har bott i slottet. När Gustav Vasa flyttade dit så satte han in stora renässansfönster på ovanvåningen och han byggde ihop den västra längan. Efter att Karl IX blev kung gjorde han omfattande ändringar. Han byggde bland annat om slottet till en renässansstil med bland annat praktgavlar och trapptorn.

Under januari 1700 så utbröt en brand på Linköpings slott och de centrala delarna förstördes. Men slottet och domstolen klarade sig. De östra delarna gjordes om till fängelse och de var fängelse i 146 år efter det.

I slutet av 1700talet så byggde man om slottet till en klassicistisk stil, det skulle bli en ämbetsbyggnad för Linköpings ämbetsmän. På 1880-talet så ville man återigen skapa renässansstilen eftersom detta var en romantisk tid. Detta gjordes med loftgångar och praktgavlar. Men det höll inte länge för efter 50 år så blev det ny klassicistiskt och man skalade av byggnaden dess renässansdekorationer vilket är dagens utseende.På 1990-talet gjordes en stor renovering av slottets fasad och man ersatte ytmaterialet mot medeltida kalkbruk.

Slottet idag

Slottet har genomgång många renoveringar och både om-och tillbyggnader genom åren. Idag finns det ett museum där man kan följa slottets 900åriga historia genom olika utställningar, föreläsningar och guidade turer. Museet invigdes 400 år efter Linköpings blodbad. Vill man lära sig lite mer om svensk historia och få se en riktigt gammal byggnad, trots och tack vare renoveringar, så ska man besöka Linköpings slott. Man kan tänka sig tillbaka på vad som hänt där flera hundra år tillbaka.