Sveriges äldsta och historiska platser

Sverige har historia långt bak i tiden och har även varit bebott i mer än 13 000 år. På platsen där Sverige nu ligger har oräkneliga maktkamper utkämpats, otaliga historiska möten har skett och regenter har kommit och gått. Många platser har haft en enorm betydelse för landet Sverige och många utav de platserna som haft störst betydelse finns kvar än idag för oss att besöka.

Sigtuna

Staden Sigtuna är inte bara en av de allra äldsta städerna i Sverige, det är också en av de allra bäst bevarade staden från sin tid och här brukar man säga att landet Sverige började. Sigtuna endast några mil norr om Stockholm grundades av Kung Erik Segersäll år 980 och var som stad en oerhört viktig plats för bland annat kristendomen men också som en handelsplats. Sigtuna blev sedermera också hem för den svenske kungen Olof Skötkonung och här var även platsen där man slog de allra första svenska mynten år 995. Staden blomstrade under flera år men nedgången för staden började dock under 1200 talet. Flera bränder härjade sedan staden under 1600 talet och lämnade tillslut kvar en liten by. Idag är Sigtuna en liten småstad och en småstad som fortfarande stoltserar med Sveriges allra första gågata.

Kalmar slott

Ett betydande och imponerande slott som började växa fram redan under början av 1100 talet som har haft ett finger med i spelet under många viktiga tillfällen. Många är regenterna som beställt arbeten och försvarsmurar till slottet och år 1397 befann sig slottet som huvudperson i dramat om den nordiska unionen med Drottning Margareta i spetsen. Det tillhörde också danskarna under åren 1611-1613. Under slutet av samma århundrade slutade man att använda Kalmar slott som kungaborg och under mitten av 1700 talet började delar av det förfallna slottet användas som fängelse. Hundra år senare började man att restaurera slottet och de fångar som fortfarande satt på slottet flyttades år 1852. Slottet är idag Sveriges allra bäst bevarade renässansslott som också sitter på en fantastisk historia om Sverige.

Anundshög

I utkanten av Västerås hittar man den 9 meter höga höga och 68 meter breda Anundshög vilket är den allra största gravhögen i Sverige. Anundshög är dock inte bara den allra största gravhögen i Sverige utan är också daterad någonstans mellan år 210 och 540 efter Kristus. Det gör att gravhögen också är den allra äldsta gravhögen i landet. Under medeltiden beskrevs gravhögen av pastor Jonas Holstenius som en grav åt jättar eller åt en konung men ingen vet exakt säkert vem som möjligen ligger begravd där.

Framför gravhögen finns en stor ansamling av stenar, det finns bland annat också en runsten och en skeppssättning. Teorierna kring gravhögen är många och många spekulationer ligger i att området ska ha innefattat ett sekundärt maktcentrum, men ingen vet ännu inte helt säkert. Under slutet av 1700 talet stoppades ett plundringsförsök av graven och toppen som blivit delvis förstörd återställdes mycket senare under år 1970.