Sigtuna – Sveriges första stad

Det finns mycket att säga om Sigtuna. Staden har funnits sedan 970-talet och har burit med sig en historia sedan dess. Det första myntningarna i Svea rike ägde rum här och det var under perioden från 990-talet till det tidiga 1300-talet. Idag har forskningen kommit fram till att Sigtuna var ett sätt för Olof Skötkonung och Erik Segersäll, Olofs far, att etablera sig i området runt Mälaren. Sigtuna var också under en period ett biskopssäte innan det flyttade vidare till  Gamla Uppsala. I Sigtuna finns idag lämningar från en kyrka som tros vara från sent 1000-tal.

Runt staden anlades flera stenkyrkor under medeltiden. När biskopssätet hade flyttats till Uppsala och städer växte fram runt Mälardalen tappade Sigtuna den centrala roll staden haft tidigare. Det var inte förrän i slutet på 1800-talet som staden började växa igen. Det här har lett till att staden har fått behålla sin forna glans ända fram till idag. Staden kom under en förändring i början på 1900-talet då staden började bli en skolstad som kom att bli erkänd och viktigt, samtidigt blev staden en samlingsplats inom det kulturella. Idag bidrar Arlanda mycket till att hålla kommunen levande och är en viktig arbetsplats. Stora gatan som idag löper genom stadskärnan var den långgata som var med vid grundandet. Den löper en bit från strandkanten. Runt den har sedan tvärgator och gränder byggts fram. Idag kallas Stora gatan för Sveriges äldsta stadsgata. Den är byggd med små hus i trä som står nära och det är blandat med affärs- och bostadshus. De flesta som står idag är från 1700- och 1800-talen med den gamla charmen kvar. En av de äldst daterade byggnaderna är rådhuset som ligger på Stora torget och är från 1744.

Drakegårdens trädgård

Det är lätt att hitta de vanliga ställena att besöka men många glömmer några små pärlor. En av dem är Draketrädgården. Genom åren har många hus brunnit ned i Sigtuna eftersom staden till största del har bestått av trähus. Det har bidragit till att många små gårdar köptes upp av rikare borgare och därigenom byttes de små husen ut till att bli större fastigheter med mer mark. En av dem är det som idag kallas Drakes trädgård. Det här är en park som löper från Stora gatan ned mot strandvägen. Här är det trevligt att ta en paus och sitta ned eller planera in en pickning i det gröna och njuta av den gamla idylliska staden.

Kyrkoruinen från S:t Pers kyrka

Sankt Pers kyrka byggdes runt 1100-talet. Den var helt klart ett arv från Erik Segersälls syfte att skapa ett kungarike med en kung och en gud. Idag finns endas ruinen av kyrkan kvar, men den bär med sig det viktiga från den här tiden. Det är en viktig tid i Sveriges historia och att få känna atmosfären bland ruinerna och läsa på om den här tidsepoken är intressant. Det ger ett annat perspektiv till besöket i Sigtuna.

Självklart ska man passa på att besöka ett av de alla mysiga caféerna runt om i staden. De har fortfarande kvar den gamla charmen som de burit med sig genom århundraden nu.