Sarek – ett världsarv i världsklass

Sverige är ett land med många vackra och unika nationalparker, men en av de som verkligen sticker ut och är något utöver är Sarek. Bara det faktum att nationalparken bjuder på sex av de tretton högsta fjällen i Sverige säger sitt. Till det kan man sedan lägg till att det i nationalparken finns nästan hundra glaciärer.

Det här området som räknas som högalpint har samer bott sedan urminnes tider. De har skött sina renar och följt deras vandringar. Närheten till Sveriges urbefolkning och deras arbete har satt sina spår i nationalparken och på de årliga vandringarna mellan betesmarkerna har renarna skapat stigar genom landskapet.

Nationalparken för vana vandrare

Det finns en sak som gör att Sarek är lite mer svårt att vandra i och det är att i parken har det inte gjorts några bekvämligheter för besökarna. Naturen har lämnats helt orörd. Här finns inga markerade leder, inga stugor eller spänger för att underlätta vid dålig terräng. För de som vandrar genom leden är det viktigt att visa stor hänsyn till renarna och det är viktigt att undvika att skrämma djuren. Ett bra sätt är att vänta på att renarna passerar eller att välja att gå runt djuren som betar för att undvika att störa dem.  Det här är en plats där många djur delar på ytan och stora älgar samsas om markerna tillsammans med många av Sveriges rovdjur. Här finns också naturupplevelser att se som exempelvis fjällvärldens mest kända delta. Det har skapats av glaciärerna som rinner ut i Ráhpaädno och förvandlat landskapet till vad det är idag. Vandringen genom Sarek blir som en resa genom tiden och spåren av inlandsisen har satt sin prägel överallt. Det är som en att åka på en resa genom den geologiska historien i Sverige. Nationalparkerna i norra Sverige ingår i världsarvet Laponia som utsågs 1996 och som också innefattar några naturreservat i området.

Det rika djurlivet

Det finns stora möjligheter att få något av alla de vilda djuren som finns i parken. Här finns bland annat björn, lo och djärv. Dessutom är de älgar som finns i området mer storvuxna än på andra ställen i Sverige. Djuren rör sig mycket nere i dalgångarna och under höstvintern är chanserna stora att stöta på en älg som vandrar ut ur Sarek över vintern. Det märks på mycket i nationalparken att renarna har funnits här i alla tider. Många av namne på de olika platserna har namn som kan kännas igen med renarna. Klövdalen är ett som namnet Guohpervágge  betyder. Många namn härrör också sedan tiden då det bara fanns renskötsel i området och namnen kommer från de gamla flyttlederna.

Det är inte bara det stora djurlivet som är rikt här. De härliga björkskogarna har blivit hem för lövsångare, gulärla, bergfink och blåhake. En annan fågel som kan dyka upp är den svartvita flugsnapparen. Fjällvärlden bjuder på små sjöar som har blivit hem åt simfåglar som kricka och vigg. Högre upp mot fjällen kan en lappsparv, fjällpipare, ljungpipare eller ripa bjuda på en härlig sång. Här finns också flera rovfåglar och att få se en stenfalk, fjällvråk eller kungsörn finns det stora chanser till.