Gamla Stan – med Europas vackraste byggnader

Det finns saker man sällan tänker på när man besöker Gamla Stan i Stockholm. Ett tydligt exempel är hur man kan följa staden genom århundradena genom att landhöjningen skedde och att havsytan har påverkat hur staden har utvecklats. De äldsta byggnaderna finns därför vid den högsta toppen vid slottet och desto längre ut man kommer desto yngre är byggnaderna. När man vandrar längs med turistråken i Gamla Stan är det lätt att missa flera historiska platser som är både lättillgängliga och intressanta.

Riddarholmskyrkan

Den äldsta byggnaden i Gamla Stan idag ligger på Riddarholmen. Det är Riddarholmskyrkan som började byggas 1285 e. Kr. och som stod färdig efter sju år. Kyrkan har genom århundradena använts som begravningsplats för våra kungar, drottningar och andra viktiga personer genom Sveriges historia. I kyrkan förvaras också vapensköldarna till de riddare som tillhörde Serafimerorden. Kyrkan fungerade som begravningsplats för våra kungar mellan åren 1634-1950 e. Kr. Idag är kyrkan inte längre inskriven i Svenska kyrkan utan har blivit ett museum. Den är lätt att missa under ett besök i Gamla Stan, men bjuder på otroligt mycket historia. Inträdet är relativt lågt och den är väl värd ett besök.

Många palats med storslagen arkitektur

Kring Riddarholmskyrkan började adeln bygga palats. Det finns idag så många palats att man under en tio minuters promenad hinner passera och se 16 stycken. Det Wrangelska palatset är tillsammans med Birger Jarls torn det som synligt finns kvar av den mur och de försvarsanordningar som fanns under Medeltiden. Det finns en myt runt Birger Jarls Torn om att tornet skulle vara uppfört på 1200-talet. Forskning senare har visat att tornet inte uppfördes förrän på 1500-talet.

I Gamla Stan finns också ett hus som sägs vara Europas vackraste. Det är Riddarhuspalatsen som är beläget vid Riddarhustorget. Palatset började byggas 1641 e. Kr och tog 23 år att uppföra. Det har en rolig historia och flera arkitekter som har varit med och designat det. Den som först började var Simon de la Vallée som bara var med under ett år och gick bort 1642. Efter honom följde en rad arkitekter innan palatset slutligen kunde stå färdigt. Idag fungerar palatset bland annat som konserthus och förvaltas av Sveriges Riddarskap och Adel. Det som kännetecknar huset är de många detaljerna på fasaden. För att ta del av dem går det att ta en närmre titt när man passerar huset och passa på att ta del av de vackra detaljerna. Idag fungerar många av de byggnader som finns på Riddarholmen som säte för våra högsta rättsinstanser. Det Sparreska palatset är säte för Högsta förvaltningsdomstolen. Det uppfördes på 1630-talet och har fungerat som bostad, barnbördshus och ämbetsverk. De flesta byggnaderna har haft en viktig roll för den svenska historien och den speglar mycket av det som har hänt genom århundradena. Den som vill uppleva något annorlunda än att bara gå på de vanliga gatorna med andra turister bör ta sig över till Riddarholmen för att få uppleva en större del av Sverige. Här samlas arkitekturhistoria blandat med historia från vår adel och våra kungar.