Tyresta nationalpark – urskogen vid storstaden

Sverige är känt för sin fantastiska natur världen över. Det få personer vet är att vi dessutom har urskog att erbjuda bara några kilometer från storstaden buller och trängsel. I Tyresta strax söder om Stockholm finns den största urskogen som ligger söder om Dalälven. Den bjuder på fin och fantastisk skog med vandringsleder och rastplatser, perfekt för en dag när…

Fortsätt läsa