Tiveden – möt naturen på nära håll

Tiveden är en vacker plats mellan Vänern och Vättern. Under lång tid var det bara ridleder och gångstigar som gick genom området, men idag har det även bildats samhällen. Än idag är området lite av ett gränsområde och det är till stor del på grund av terrängen.